Desi unii consilieri se pronunta impotriva monitorizarii,  Gipro continua observarea atenta a activitatii consilierilor si a Consiliului Judetean Timis in interesul cetateanului si inceraca sa determine Cresterea gradului de responsabilitate al administratiei publice fata de cetatean.

  Activitatea de monitorizare pe care GIPRO a desfasurat-o la nivelul consiliului judetean in cursul lunii octombrie 2011 a relevat in esenta urmatoarele aspecte:

  • abordarea populista a problemelor administrative de catre unii consilieri judeteni care,  fara nici un temei economic aloca resurse financiare mai mari decat cele care au fost solicitate de catre institutiile  publice care au cerut sprijinul acestui for deliberativ
  • rezistenta la schimbare in ceea ce priveste acceptarea includerii in cadrul rapoartelor de activitate anuala a itemilor ce pot releva in mod concret si fara nici un fel de echivoc modalitatea in care consilierii judeteni isi indeplinesc obligatiile legale ce le revin
  • prioritatea interesului privat  in detrimentul interesului public prin incercarea de a conferi legitimitate prin intermediul unei hotarari de consiliu unei concesionari realizate fara temei legal.

Raport monitorizare – OCTOMBRIE C.J.Timis

     Avand in vedere aspectele negative sesizate de catre noi in procesul de monitorizare, Gipro a solicitat Institutiei Prefectului , initierea demersurilor pentru anularea in contencios administrativ a unei hotarari adoptate de catre Consiului Judetean Timis, in  data de 31.10.2011.

 

 02/11/2011  Posted by Gipro jr. on 02/11/2011 Headline  Add comments

 Leave a Reply

(necesar)

(required)


*