Comisii de lucru

 

Comisia I – pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe

Comisia II – pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu

Comisia III – pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale

Comisia IV – pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor

Comisia V – pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte