Despre noi

 

Motto

"A society cannot be considered truly democratic if its citizens feel powerless to change things"

 MISIUNE

   Misunea Grupului de Initiativa in Promovarea Opiniei Publice-Gipro este aceea de a promova exercitarea controlului civic asupra activitatilor desfasurate de catre institutiile publice prin actiuni menite sa conduca la:

– Eliminarea arbitrariului in exercitarea functiilor publice

– Cresterea gradului de responsabilitate al administratiei publice fata de cetatean

– Luarea in considerare a opiniei exprimate de reprezentanti ai societatii civile in cadrul procesului decizional

– Cresterea gradului de transparentizare a informatiei de interes public

OBIECTIVE

 1. Desfasoara activitati de advocacy in vederea sustinerii si apararii interesului publicla nivelul autoritatilor publice locale sau nationale.

2. Incurajeaza, stimuleza sau sprijina implicarea proactiva si responsabila a cetatenilor in procesul decizional existent la nivelul autoritatilor administratiei publice locale sau nationale

   3. Incurajeaza si sprijina cetatenii in promovarea intereselor lor legitime afectate de actiunea sau inactiunea autoritatilor publice locale sau nationale.

4. Sprijina procesul de implementare a practicilor si principiilor bunei guvernari in administratia publica locala

   5. Promoveaza sau asigura exercitiul dreptului la initiativa legislativa conferit cetatenilor

6. Verifica modalitatea in care parlamentarii sau consilierii investiti de cetateni cu mandatul de reprezentare publica a intereselor lor isi indeplinesc obligatiile pe care si le-a asumat in mandatul incredintat

   7. Desfasoara activitati pentru cresterea gradului de transparentizare a informatiei publice prin largirea cadrului de acces la informatii de interes public, comunicarea din oficiu si diseminarea personalizata a informatiilor publice catre grupurile de cetateni interesati folosindu-se in acest scop cele mai adecvate si facile mijloace de transmitere a informatiei

8. Organizeaza activitati de pregatire si sensibilizare a opiniei publice – seminarii, conferinte, dezbateri si audieri publice, marsuri, manifestatii publice , pe aspecte ce vizeaza apararea si promovarea interesului public.

   9. Desfasura activitati de sondare a opiniei publice pe marginea unor proiecte de politici publice , de acte normative sau actiuni ale autoritatilor publice susceptibile de a aduce atingere interesului public.

 Leave a Reply

(necesar)

(required)


*