Legislatie

 

Legea administratiei publice – LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001

Legea privind transparenta decizionala in administratia publica

Legea privind liberul acces la informatiile de interes public

Legea privind prefectul si institutia prefectului   LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004

Normele metodologice de aplicare a legii 544/2001

Codul penal

Codul de procedura penala

 

 Leave a Reply

(necesar)

(required)


*