Prin Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, unii termeni sunt definiti dupa cum urmeaza: Act normativ – actul emis sau adoptat de o autoritate publica, cu aplicabilitate generala;   Luarea deciziei – procesul deliberativ desfasurat de autoritatile publice;   Elaborarea de acte normative – procedura de redactare Citeste mai mult…