Prin Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, unii termeni sunt definiti dupa cum urmeaza: Act normativ – actul emis sau adoptat de o autoritate publica, cu aplicabilitate generala;

  Luarea deciziei – procesul deliberativ desfasurat de autoritatile publice;

  Elaborarea de acte normative – procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior supunerii spre adoptare;

  Recomandare – orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimata verbal sau in scris, primita de catre autoritatile publice de la orice persoana interesata in procesul de luare a deciziilor si in procesul de elaborare a actelor normative;

  Obligatia de transparenta – obligatia autoritatilor administratiei publice de a informa si de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative si la minutele sedintelor publice;

  Asociatie legal constituita – orice organizatie civica, sindicala, patronala sau orice alt grup asociativ de reprezentare civica;

  Minuta – documentul scris in care se consemneaza in rezumat punctele de vedere exprimate de participanti la o sedinta, precum si rezultatul dezbaterilor;

  Ordine de precadere – ordinea care determina prioritatea participarii la sedintele publice, in raport cu interesul manifestat fata de subiectul sedintei;

  Sedinta publica – sedinta desfasurata in cadrul autoritatilor administratiei publice si la care are acces orice persoana interesata.

 Leave a Reply

(necesar)

(required)


*