La data de 25 noiembrie 2011 a fost publicat in Monitorul oficial  nr 836, Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor  nr. 256  privind procedura de testare a integritatii profesionale a personalului Ministerului Administratiei si Internelor

          Principalele aspecte reglementate in continutul ordinului mai sus mentionat :

           1. Structura insarcinata cu efectuarea testelor de integritate este Directia Generala Anticoruptie –DGA prin intermediul Compartimentului Teste de Integritate din cadrul Serviciului Operatii.

           2. Testarea integritatii se desfasoara la initiativa DGA sau a structurilor MAI

           3.  In activitatea de testare este INTERZISA PROVOCAREA persoanei testate la savarasirea faptelor cu carcater penal

           4.  La efectuarea testarii se utilizeaza mijloace de inregistrare audio-video si documente de acoperiere in conditiile actelor normative in vigoare

           5.  Realizarea testarii va fi condusa nemijlocit de catre un ofiter din structura de profil a DGA

           6.  Daca in urma testarii efectuate se constata savarsirea unei fapte de natura  penala, politistii DGA se sesizeaza din oficiu incheind un proces verbal in conditiile codului de procedura penala

           7.  In cazul in care persoana testata a solicitat sau a primit bani sau alte foloase utilizate in activitatea de testare, iar, in urma sesizarii organelor competente se constata ca fapta nu constituie infractiune, DGA il informeaza pe seful structurii din care face parte persoana testate, care dispune masuri disciplinare ce vor fi aduse la cunostinta DGA

           8.  DGA pune la dispozitia sefului structurii a carui personal a fost testat, la solicitarea acestuia, copii de pe materialele realizate in testare

           9.  Rezultatul testarii va fi comunicat de catre DGA structurii a carui personal a fost testat si in situatia in care  persoana  testata a dat dovada de integritate

Observatii:

  •  Pornind de la definitia testului de integritate asa cum aceasta este enuntata in cuprinsul art 17 1  din Legea 38/2011, prin acest mijloc de verificare a integritatii se doreste identificarea vulnerabilitatilor sau a riscurilor care determina personalulul din MAI  sa comita fapte de coruptie.  Metoda de testare folsita de MAI consta in  ,, crearea unei situatii virtuale similare celei cu care  personalul  se confrunta in exercitarea atributiilor de serviciu materializate prin operatiuni disimulate, circumstantiate de comportamentul  acestuia, in vederea stabilirii reactiei si a conduitei adoptate’’

        Cu alte cuvinte, data fiind natura  virtuala a realitatii in care se desfasoara testele simulate ale DGA,  rezultatul lor nu pot avea aptitudinea de a vatama in vreun fel sau altul valorile sociale ocrotite prin incriminarea infractiunilor de coruptie.  Prin urmare, chiar si in situatia ipotetica in care persoana testata ar pretinde sau ar primi  bani de la testatorul DGA , fapta acestuia nu poate intruni niciodata elementele constitutive ale unei infractiuni de coruptie.

  •        Tinand cont de faptul ca prezenta procedura de testare a integritatii a fost adoptata pentru prima data  abia in luna noiembrie anul curent, iar DGA a desfasurat sute sau chiar mii de  testari de integritate inca din anul 2007, intrebarea care se pune este urmatoarea : cine isi asuma responsabilitatea pentru desfasurarea tuturor actiunilor de testare a integritatii derualte de catre DGA in afara cadrului legal ?

        Propunerea Gipro este aceea de a include incalcarea obligatiei de fidelitate si integritate a salariatilor MAI (relevata  in urma testelor de integritate efectuate de catre DGA cu respectarea unei proceduri de testare riguroase menite sa ofere garantii impotriva oricaror forme de arbitrariu) in randul cauzelor care atrag de drept incetarea unilaterala a raporturilor de munca cu unitatea. De asemenea MAI, ar putea include ca si criteriu distinct pentru dobandirea statutului de salariat al MAI,acela referitor la  lipsa oricaror antecedente privind  lipsa de integritate sau fidelitate manifestata in indeplinirea atributiilor de serviciu pentru activitati desfasurate in cadrul institutiilor sau autoritatilor publice

       Consideram ca, in acest mod, MAI ar putea descuraja mult mai rapid si mult mai eficient actele de coruptie savarsite de catre angajatii sai fara a recurge la o procedura  judiciara  extrem de costisitoare prin volumul urias de resurse umane si finaciare  pe care le presupune dar si extrem de vulnerabila raportat la legalitatea materialului probator ce se poate administra in conditiile unei legislatii ambigue.

Alte acte normative  :

  Regulamentul de organizare si functionare al DGA

 

 Leave a Reply

(necesar)

(required)


*